NVOI Ledenadmininstratie

In het kader van voortgaande digitalisatie van onze vereniging, als ook haar ledenadministratie, is het essentieel dat wij over de juiste en meest up-to-date gegevens van u beschikken.