Nieuwe balans bereikbaarheid van de kwalificatie Implantoloog?

Avenhorn, 8 augustus 2010


Ingezonden brief door één van onze leden.


Aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Implantologie t.a.v. L. den Hartog, secretaris 

Betreft: nascholingsacitviteiten industrie Ankylos brochure (copie bijgevoegd)

Geacht bestuur van de NVOI, geachte collega den Hartog
Gaarne deel ik mijn zorg met u over een in mijn ogen ongewenste ontwikkeling. Deze zorg vindt zijn grond in de inhoud van cursusbrochures van de industrie en dan met name van de suggestieve aannames die daarin vermeld staan. Als kapstok voor die zorg dient in dit geval de cursusflyer die ik van Ankylos Dentply ontving over hun cursus door Huub van ’t Veld. Enkele citaten; ....‛helaas ontbreekt een kwaliteitsopleiding voor tandartsen, die zelf willen implanteren binnen het bestaande aanbod......‛ ....‛deze unieke cursus wordt begeleid etc.... tot doel tandartsen op te leiden tot ‚tandarts- implantoloog‛ De cursus beslaat 2 dagen en kent in totaal inclusief pauzes 13uur.
De suggestie die hiermee wordt gedaan vind ik niet bepaald getuigen van een hoog moreel gehalte. Aan de ene kant worden diverse nascholingsactiviteiten van anderen weggezet alsof die niet van waarde zouden zijn.
En er wordt de suggestie gewekt dat met het volgen van enkele uren nascholing de kwalificatie tandarts-implantoloog binnen handbereik ligt. Wat ik vooral ook lees is dat kennelijk deze titel nogal begeerlijk is en ten tweede dat het behalen daarvan niet erg veel inspanning kost.
De kwalificatie implantoloog dient onderscheid aan te brengen op basis waarvan collega’s herkenbaar een handvat hebben voor horizontale verwijzing. De maatschappij moet er op kunnen vertrouwen dat de basis waarop dit ‘specialisme‛ is gestoeld solide is vormgegeven.
-
Het volgen van de onderhavige Ankylos cursus kan hiertoe toch niet strekken, hooguit een eerste voorzichtige eerste stap betekenen.
Hoewel de industrie voor ons een onmisbare partner is voor steun op allerlei terrein(vereniging, onderzoek-acta, congressen etc.) is een waakzaam oog voor al te veel gretigheid hunnerzijds meer dan nodig.
De begeerlijkheid van de kwalificatie is er kennelijk omdat dit de deuren opent naar... tja naar wat eigenlijk? De implantologie onderscheidt zich hierin duidelijk van de andere wetenschappelijke verenigingen op het punt waar de industrie er belang bij heeft haar omzetbasis, lees de pool van afnemers te vergroten.
Deze vraag is of de wijze waarop de Vereniging haar specialisatie structuur heeft gegeven bestand is tegen dit krachtenveld. Ik ben van mening dat in dit spanningsveld van enerzijds de hijgerige industrie die haar eigen motieven heeft en anderzijds de bereikbaarheid van de kwalificatie implantoloog het tijd is voor een nieuwe balans waarin de Vereniging een leidende rol zou moeten nemen.
Gaarne ben ik bereid hierover nader met u van gedachten te wisselen. 

 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels