Reactie secretaris NVOI op ingezonden brief.

Avenhorn, 8 augustus 2010


Avenhorn, 21 mei 2010


Betreft: reactie op uw brief dd 17-04-2010


Geachte ..........

Het bestuur van de NVOI heeft kennis genomen van uw brief en deze in haar laatste bestuursvergadering besproken. In deze brief spreekt u uw zorgen uit over de wijze waarop de industrie nascholingsactiviteiten aanbiedt. U bent van mening dat het behalen van de titel Implantoloog zoals erkend door de NVOI, hierbij als uitgangspunt wordt genomen.

Uw mening wordt door het bestuur van de NVOI gedeeld en zij vindt dat deze ontwikkeling aandacht verdient. Het gevaar bestaat dat op deze wijze de titel Implantoloog aan kracht verliest. De NVOI beschouwt het als een belangrijke taak om een Implantologenregister te voeren gebaseerd op kwaliteit. Het behalen van de titel Implantoloog mag derhalve geen op zichzelf staand doel worden.

Het Consilium Implantologicum houdt momenteel de huidige inclusiecriteria voor de kwalificatie Implantoloog tegen het licht. Zij vraagt zich af of de huidige criteria nog voldoende maatgevend zijn. Naast de ingangseisen, wordt ook het visitatiesysteem nader geëxploreerd. De ‘makkelijke’ weg naar het Implantologenregister via de industrie, zou hiermee kunnen worden geblokkeerd.

Het bestuur van de NVOI zou graag een discussie op gang willen brengen over de ontwikkeling die u heeft aangesneden. Uw brief zou hierbij, indien gewenst op discrete wijze, als leidraad kunnen dienen. In eerste instantie kan via de website een forum worden gerealiseerd. Later kan eventueel ook het Bulletin worden aangewend. Op deze wijze hoopt het bestuur te peilen hoe binnen de vereniging over deze ontwikkeling wordt gedacht. Kunt u via een email laten weten of en in hoeverre uw brief hiervoor mag worden aangewend?

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en alvast dank voor uw reactie,

Met vriendelijke groet,


Laurens den Hartog
Secretaris NVOI

 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels