Biotype patiënt moet uitgangspunt zijn bij implanteren

ntvt-nieuwsbrief@prelum.nl


Volgens prof. dr. Hugo de Bruyn is het biotype, ofwel het profiel van de patiënt, het belangrijkste uitgangspunt bij behandelplanning voor het implanteren in de esthetische zone.
Hij hield zijn betoog op het Congres Tandheelkunde 2010.

Er zijn 2 biotypes: het dikke biotype met ‘dikke’ gingiva en vierkante gebitselementen en het dunne biotype met ‘dunne’ gingiva en driehoekige gebitselementen. De ideale situatie is het dikke biotype, maar die komt maar bij ongeveer 15% van de patiënten voor. Verder is voor het profiel de parodontale status van de gebitselementen van belang.

Overigens moet het restauratief oplossen van het tandheelkundige probleem altijd de eerste behandelkeuze zijn.

Bij het implanteren moet men rekening houden met 2 aspecten die altijd plaatsvinden: 1. na extractie ontstaat er botreductie omdat het parodontale ligament is verwijderd en daarmee de functie van het bot is verdwenen; en 2. er vindt bijna altijd gingivarecessie plaats van gemiddeld 1,1 tot 1,7 mm. Bij het eerste geval wordt botresorptie niet voorkomen door direct te implanteren of een biomateriaal te gebruiken. Belangrijk is dat het implantaat palatinaal wordt geplaatst omdat vooral het buccale bot reduceert.

Overigens is botresorptie bij extractie van de molaren groter dan bij de premolaren en in de mandibula groter dan in de maxilla. In verband met het tweede aspect is het handig om zirconium implantaten te gebruiken, zodat er geen metaal zichtbaar wordt bij gingivarecessie, en is het onverstandig te kiezen voor abutments die breed opengaan, want die drukken buccaal op de gingiva met als gevolg een hoog risico op gingivarecessie.

Verder meldde De Bruyn dat uit onderzoek in Gent onder 461 patiënten met een implantaatbehandeling in de esthetische zone bleek dat 96,2% van de implantaten in elk geval een overleving hadden van 1 jaar (Clin Implant Dent Relat Res 2011; May 11. Epub ahead of print).

Tevens bleek uit ander onderzoek dat korte implantaten niet significant lager scoorden.


Biotype patiënt moet uitgangspunt zijn bij implanteren

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels