Betere inheling van titanium tandimplantaten

Promotie Dr. R. Junker


Rüdiger Junker promoveerde 26 oktober 2010 op het proefschrift Preclinical evaluation of novel calcium phosphate coated dental implants aan de Faculteit Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Promotor was prof. dr. J.A. Jansen en copromotor was dr. J. Wolke.

Er is bewijs dat titaniumtandimplantaten beter inhelen in botweefsel na aanpassing van de oppervlakte-eigenschappen van het implantaat. Dat blijkt uit onderzoek van tandarts/onderzoeker Rüdiger Junker.
Eén van de methoden om de oppervlakte-eigenschappen aan te passen, is het titaniumimplantaat te bedekken met een laag calciumfosfaatkeramiek (CaP) door middel van de plasma-spuittechniek (PS). Er kleven echter een aantal beperkingen aan conventionele plasmadespoten CaP-coatings. Daarom is er nieuwe microplasma-spuitapparatuur (MPS) ontwikkeld.

Junker verrichtte onderzoek bij proefdieren om te onderzoeken of MPS vergelijkbare resultaten oplevert als PS.
Hieruit blijkt dat microplasma-spuiten een geschikte methode is om titaniumimplantaten te bedekken met CaP-keramiek.Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels