Leveren anticoagulantia meer problemen op?

NTVT, 3 december 2010


In de algemene praktijk is extractie van gebitselementen bij patiënten die anticoagulantia gebruiken al enige tijd punt van discussie. Onderzoekers van de Universiteit van Padua hebben in een groot onderzoek het effect vergeleken van extracties bij 451 patiënten die anticoagulantia gebruiken met een controlegroep van 449 patiënten zonder anticoagulantia. In de gebruikersgroep werden geen preventieve maatregelen genomen; de INR-waarde varieerde tussen de 1,8 en 4,0. Na lokale anesthesie ondergingen beide groepen dezelfde procedure: extractie, aanbrengen van een fibrine sponsje, overhechten met zijde en dichtbijten op gaasjes gedrenkt in tranexamine zuur.

In totaal waren er 7 nabloedingen in de gebruikersgroep en 4 in de controlegroep. Dit verschil was niet significant (p = 0,3727). Geen postoperatieve bloedingen werden geregistreerd en de normale maatregelen om nabloedingen te voorkomen bleken voldoende om het bloeden te stoppen.
De onderzoekers concluderen dat een extractie gemakkelijk en veilig kan worden uitgevoerd bij patiënten die anticoagulantia gebruiken. Hiermee kunnen de kosten en het ongemak voor deze patiënten worden teruggebracht.

Abstract
Following favourable results from a previous study, a large, multicentre, prospective, case-control study was performed to further assess the incidence of bleeding complications after dental extraction in patients taking oral anticoagulant therapy (OAT). Four hundred fifty-one patients being treated with warfarin who required dental extraction were compared with a control group of 449 non-anticoagulated subjects undergoing the same procedure. In the warfarin-treated group, the oral anticoagulant regimen was maintained unchanged, such that the patients had an International Normalised Ratio ranging between 1.8 and 4, and local haemostatic measures (i.e. fibrin sponges, silk sutures and gauzes saturated with tranexamic acid) were adopted. All the procedures were performed in an outpatient setting.
Seven bleeding complications occurred in the OAT group and 4 in the control group; the difference in the number of bleeding events between the 2 groups was not statistically significant (OR = 1.754; 95% CI 0.510 – 6.034; p = 0.3727). No post-operative late bleeds requiring hospitalisation and/or blood transfusions were recorded, and the adjunctive local haemostatic measures were adequate to stop the bleeding.
The results of our protocol applied in this large, multicenter study show that dental extractions can be performed easily and safely in anticoagulated outpatients without any modification of the ongoing anticoagulant therapy, thus minimising costs and reducing discomfort for patients.

Bron
• Bacci C, Maglione M, Favero L, et al. Management of dental extraction in patients undergoing anticoagulant treatment. Results from a large, multicentre, prospective, case-control study. Thromb Haemost 2010; 104: 972-975. Epub 2010 Aug 30. doi 10.1160/TH10-02-0139.

Leveren anticoagulantia meer problemen op?

 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels