Succesvolle technieken

Voorjaar 2011


Bohn Stafleu van Loghum organiseert regionale nascholing:

Succesvolle technieken voor het creëren van gezond, esthetisch peri-implantair weefsel

Voorjaar 2011 op 8 locaties in Nederland

Gezonde, zachte weefsels rond het tandheelkundig implantaat zijn essentieel voor het succes van de implantaatgedragen restauratie. Dit succes omvat de gezondheid van de peri-implantaire mucosa, de functie en de esthetiek hiervan.

Het succes van orale implantaten wordt bepaald door de mate waarin een barrière van gezonde zachte weefsels is gecreëerd, die het onderliggende bot beschermt en de osseoïntegratie bevordert. Bovendien zijn deze weefsels bepalend voor de esthetiek van de restauratie. Inzicht in de genezing van de zachte weefsels en behoud ervan is uiterst belangrijk voor het slagen van een implantaatbehandeling.

Deze cursus zal het soft tissuemanagement rond het implantaat als onderwerp hebben. De nadruk ligt op het creëren van gezonde, esthetische peri-implantaire weefsels door een goede behandelplanning en uitvoering.

Doel van de nascholing
inzicht verkrijgen in de verbinding van zacht weefsel met een implantaat
factoren herkennen die de gezondheid van het zachte weefsel en onderliggend bot kunnen beïnvloeden
technieken toepassen ter bevordering van de zacht weefsel- en botgezondheid rond implantaten
de esthetische resultaten van roze esthetiek rond een implantaat positief beïnvloeden
Voor wie
Parodontoloog, implantoloog, kaakchirurg, tandarts algemeen practicus met interesse in implantologie.

Bekijk het programma en schrijf nu in via www.bsl.nl/implantologie

Succesvolle technieken

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels