Wijziging reglementen erkend implantoloog

nieuw drukwerk en herziene formulieren in productie

 
Ten gevolge van de tijdens de Algemene Leden Vergadering van 7 december 2010 aangenomen wijziging van het Reglement Implantoloog, worden op dit moment alle teksten en formulieren met betrekking tot het Reglement Consilium Implantologicum, Reglement Implantoloog en Reglement Visitatie, alsmede het Registratieformulier Implantoloog en het Her-registratieformulier Implantoloog aangepast voor publicatie middels vernieuwd drukwerk voor alle leden en downloads via deze website.

Naar verwachting zullen alle stukken in de laatste week van januari 2011 beschikbaar zijn.

Registratie als implantoloog geschiedt vanaf 1 januari 2011 conform het reglement dat aangenomen is op 7 december 2010.

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels