Agis-Achmea kondigen enquête aan

Amstelveen, 7 december 2011


Opzet van de enquête

Implantologen worden via de mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Het onderwerp is: uw mening over het contracteerbeleid implantologie van Agis en Achmea.

Sinds enkele jaren zijn Agis Zorgverzekeringen en Achmea Zorg gefuseerd. Met ingang van 2012 zal er één beleid gevoerd gaan worden op het gebied van implantologie. Het contracteerbeleid willen wij graag in samenwerking met implantologen verder ontwikkelen. De uitnodiging om mee te werken aan de digitale enquête is de eerste stap. In deze enquête wordt het huidige contracteerbeleid implantologie van Agis en Achmea geëvalueerd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder alle implantologen die een overeenkomst implantologie hebben met Agis en/of Achmea.

De resultaten van dit onderzoek worden als input gebruikt voor het ontwikkelen van het contracteerbeleid implantologie 2012. De resultaten zullen besproken worden in enkele paneldiscussies met implantologen die begin 2011 zullen plaatsvinden. De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, tenzij anders aangegeven.

 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels