"Waar gebeurd" deel 2

De aanvraag 4


(Op het kantoor van de adviserend tandarts van een verzekeringsmaatschappij)

Ta: Goede morgen met de tandarts, u wilde iets over een patiënt weten.
At: Ja fijn dat u belt, op mijn spreekuur heb ik een van onze verzekerden gezien bij wie u heeft geïmplanteerd en uw collega een steg en een prothese op de steg heeft gemaakt.
patiënt X had daar nogal wat problemen mee en heeft na een gesprek met u beiden een nogal eigenaardige brief ontvangen.
Ta: Ja ik weet van dat gesprek, er was geen vertrouwen meer in de tandarts die wel erg haar best heeft gedaan. Van een brief weet ik niets af, die heb ik niet gelezen.
At: Als ik u mag aanraden leest u die dan eerst door. Ik kan proberen de verzekerde naar u terug te sturen maar ik weet niet of ze daar iets in ziet en ik weet ook niet of u er wat in ziet. Wat is uw idee hier over?
Ta: Als u me uw bevindingen mailt dan lees ik die door, ik zal de bewuste brief lezen, met de tandarts die de prothese gemaakt heeft overleggen en u laten weten wat wij willen.

Einde gesprek.

Enkele dagen later per mail:

Beste at, we hebben het bekeken, de brief had er niet op deze manier uit mogen gaan, we betreuren dat en hebben de patiënt een excuus brief gestuurd (was bijgevoegd).
Er is nu geen vertrouwen meer bij de patiënt wat het lastig maakt een nieuwe prothese te maken.
Het lijkt ons het beste dat het door uw maatschappij betaalde bedrag wordt teruggestort door ons zodat de patiënt bij een andere zorgverlener een nieuwe prothese kan laten maken. We gaan ervan uit dat alle partijen hiermee akkoord gaan.

De verzekerde is hiermee akkoord gegaan.

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels