Promotie Dr. L den Hartog

Groningen, 26 januari 2011


Op 26 januari 2011 promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen de huidige secretaris van de NVOI, Laurens den Hartog.
Zijn proefschrift draagt de titel '"Single-Tooth Implants  in the aesthetic zone" 

Laurens den Hartog onderzocht bij 124 patienten het resultaat van een behandeling met een solitair implantaat voor de vervanging van een gebitselement in de esthetische zone.

Hierbij werd gekeken naar het effect van de hals van het implantaat en werden drie verschillende halstypen geincludeerd: een 1.5 mm gladde hals, een ruwe hals met microgroeven en een gewelfde ruwe hals ('scalloped implant neck').

Daarnaast werd onderzocht of het direct restaureren van een implantaat met een tijdelijke kroon niet tot een minder gunstig resultaat leidt dan conventioneel belasten.

Na een follow-up periode van 18 maanden bleek er significant meer botverlies, diepere pockets en meer bloeding aanwezig rond de implantaten met een gewelfde ruwe hals in vergelijking tot de implantaten met een 1.5 mm gladde hals of met een ruwe hals. Er werd geen verschil waargenomen in esthetisch eindresultaat en patienttevredenheid. Verder concludeerde Den Hartog dat het direct restaureren van een solitair implantaat in de esthetische zone niet tot een minder gunstig resultaat leidt dan conventioneel belasten.

Een uitgebeide samenvatting van het proefschirft van Laurens den Hartog verschijnt in het komende NVOI Bulletin

Promotie Dr. L den Hartog

 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels