Promotie Dr. C Schouten

Radboud Universiteit Nijmegen, 11 februari 2011Corinne Schouten promoveerde 11 februari 2011 op het proefschrift Surface modification to modulate peri-implant bone response aan de faculteit Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Promotoren waren prof. dr. G.J. Meijer, prof. dr. J.A. Jansen, de heer prof. dr. P.H.M. Spauwen. Copromotor was dr. ing. J.J.J. van den Beucken.

Deklaag verhoogt implantaat succes

Door de toegenomen levensverwachting van de wereldbevolking stijgt de vraag naar prothesechirurgie en implantologie. Deze nieuwe technieken kunnen een oplossing bieden in situaties waarin de kwaliteit van botweefsel onvoldoende is of tand- of gewrichtsfuncties verloren zijn gegaan.
Corinne Schouten onderzocht het effect van verschillende implantaattypen en van verschillende geavanceerde biologisch actieve coatings op implantaten.

Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat een implantaat sneller en beter verankert in het omliggende botweefsel. De onderzochte coatings bestonden uit zowel organische als niet-organische botcomponenten, alsook combinaties van beide.
Het onderzoek toont aan dat deze nieuw ontwikkelde organische en/of anorganische coatings veel potentie hebben om de verankering van implantaten te bevorderen, en zo het implantaatsucces te vergroten.


 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels