Richtlijn CB-CT edentate patiënt

Kwaliteitsrichtlijnen NVOI


Een Cone Beam CT-scan(CB-CT) maakt 3-dimensionale beeldvorming mogelijk, daar waar conventionele röntgendiagnostiek (Tandfilm,OPT, RSP, etc.) slechts 2-dimensionale informatie kan geven. Tot op zekere hoogte kan uit de combinatie van conventionele opnames 3-dimensionale informatie afgeleid worden. Met een CB-CT is het mogelijk, en slechts in bepaalde gevallen wenselijk, een behandeling virtueel (computerondersteund) te plannen en de aanwezige hoeveelheid kaakbot optimaal te benutten voor het plaatsen van implantaten.

Bij de preoperatieve diagnostiek ten aanzien van de edentate onder- en bovenkaak kan doorgaans worden volstaan met klinisch onderzoek aangevuld met OPT en RSP. Slechts indien op grond daarvan gerede twijfel bestaat over het beschikbare botvolume is er een indicatie voor een CB-CT. Ook in geval van congenitale of verworven (trauma, oncologie) deformiteit van de kaak of voor het lokaliseren van vitale structuren (nervus mandibularis, nervus palatinus) kan een aanvullende CB-CT van waarde zijn. De CB-CT wordt bij voorkeur gemaakt door of in opdracht van de persoon die de eventuele behandeling ook uitvoert.

Postoperatief wordt routinematig gekozen voor een OPT. Wanneer er sprake lijkt te zijn van extreem verlies van getransplanteerd bot, kan een CB-CT overwogen worden. Dit geldt ook bij het vermoeden op andere pathologie (bijvoorbeeld cyste, fractuur e.d.) waarbij de aanvullende diagnostiek, voor degene die deze verricht, ook aanvullende waarde dient te hebben.

Samenvattend : Een CB-CT wordt uitsluitend gemaakt indien op grond van klinisch en conventioneel röntgenonderzoek onvoldoende duidelijkheid bestaat of primaire implantologie mogelijk is (eventueel in combinatie met lokale botopbouw) dan wel een voorafgaande reconstructie van de processus alveolaris noodzakelijk is.


Juni 2011

voor Europese Richtlijnen www.sedentexct.eu

 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels