Ik mis één tand of kies


Wanneer u een enkele tand of kies mist, is een implantaat met een kroon mogelijk de beste oplossing. Het resultaat oogt en voelt als uw eigen tand.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Voor het plaatsen van een implantaat en de  kroon moet u 6 tot 10 keer komen. Daarbij moet u rekenen op afspraken variërend  van 15-45 minuten. De behandeling gebeurt in vijf stappen.

Stap 1: onderzoek & voorlichting
Tijdens de eerste gesprekken bekijkt de implantoloog of d kaakchirurg wat de beste oplossing voor u is en geeft hij of zij uitleg over de mogelijke behandeling. Ook worden röntgenfoto’s en soms gebitsafdrukken gemaakt. In een enkel geval heeft u voorafgaand aan de chirurgische behandeling extra behandelingen nodig, bijvoorbeeld omdat u te weinig bot heeft of het omringende tandvlees moet worden aangepast. Tevens zal er een begroting worden opgesteld en krijgt u voorlichting over de behandeling.

Stap 2: plaatsen implantaat
Het plaatsen van de implantaten is een poliklinische ingreep die ongeveer maximaal een uur duurt. Onder plaatselijke verdoving worden het implantaat in het kaakbot geplaatst. Na een paar weken verwijdert de implantoloog de hechtingen en controleert uw mond.

Stap 3: rustperiode
Daarna volgt een rustperiode van twee tot zes maanden, waarin het kaakbot zich hecht aan het implantaat ('osseointegratie') en er een stevig fundament ontstaat voor uw nieuwe tand of kies. Uw implantoloog stelt vast hoeveel tijd het implantaat nodig heeft om aan het bot vast te groeien.

Stap 4: plaatsen opbouw
Als dat gebeurd is, maakt hij – wederom onder plaatselijke verdoving - een klein gaatje in het tandvlees om de zogenaamde abutment op het implantaat te plaatsen waar hij later uw kroon op bevestigt. Het komt voor dat implantaat en opbouw in één keer worden geplaatst in stap 2 , het zogenaamde 'één-fase implantaat'.

Stap 5: plaatsen kroon
De laatste fase is het vervaardigen en plaatsen van de kroon. Voor het maken van de afdrukken en het plaatsen van de kroon zijn doorgaans drie afspraken nodig. Na plaatsing maakt u nog een afspraak voor een eindcontrole.

De totale behandeling duurt 3-9 maanden. Gedurende deze periode kunt u een tijdelijke tandvervanging dragen.