Ik mis alle tanden en kiezen


Wanneer u al uw tanden en kiezen mist en problemen ervaart met uw prothese, is een prothese op implantaten een goede oplossing.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Voor het plaatsen van een implantaat en het maken van  een gebitsprothese moet u 10 tot 15 keer komen. Daarbij moet u rekenen op afspraken van 30-45 minuten.

Stap 1: onderzoek
Tijdens de eerste gesprekken bekijkt de implantoloog wat de beste oplossing voor u is en geeft hij of zij uitleg over de mogelijke behandeling. Ook worden röntgenfoto’s gemaakt. In een enkel geval heeft u voorafgaand aan de chirurgische behandeling extra behandelingen nodig, bijvoorbeeld omdat u te weinig bot heeft. 

Stap 2: plaatsen implantaten
Het plaatsen van de implantaten is een poliklinische ingreep die ongeveer een uur duurt. Onder plaatselijke verdoving worden de implantaten in het kaakbot geplaatst. Na een paar weken verwijdert de implantoloog de hechtingen en controleert uw mond.

Stap 3: rustperiode
Daarna volgt een rustperiode van twee tot zes maanden, waarin het kaakbot zich hecht aan de implantaten ('osseointegratie') en er een stevig fundament ontstaat voor uw gebitsprothese. Uw implantoloog stelt vast hoeveel tijd de implantaten nodig hebben om aan het bot vast te groeien.

Stap 4: plaatsen gebitsprothese
De laatste fase is het vervaardigen en plaatsen van de gebitsprothese. Voor het maken van de afdrukken voor de gebitsprothese en het passen zijn meerdere afspraken nodig. De prothese klikt vast op een staafje of op knopjes op de implantaten. U sluit de behandeling af met een eindcontrole.

De totale behandeling duurt 3-9 maanden. Gedurende deze periode kunt u uw bestaande kunstgebit gewoon dragen. Het is wel verstandig na de eerste behandeling uw dieet enige dagen aan te passen.