Postacademisch onderwijs

NSOI trainings- en opleidingsprogramma

 
Onder toezicht en kundige leiding van de commissie Post Academisch Onderwijs Implantologie (PAOI) biedt de NSOI een uitgebreid en up-to-date trainings- en (na-)scholingsprogramma:

Implantologie De Essentie
Implantologie De Bovenbouw

ImplantologieNU
Implantologie Het Vervolg

Implantologie Het Fundament
Implantologie De Hoofdzaak  (alleen voor implantologen NVOI)
iCademy  (alleen voor implantologen NVOI)

Naast bovenstaande cursussen en speciale eenmalige evenementen, organiseert de NSOI tevens het jaarlijkse Najaarscongres en de tweejaarlijkse Landelijke Studiedag Implantologie. Ga naar nsoicursussen.nl voor het complete cursus- en congresoverzicht, alle informatie en programmaoverzichten, data, prijzen en online inschrijfmogelijkheden.


Kwaliteits Register Tandartsen
Alle door de NSOI georganiseerde trainingen, cursussen, congressen en studiedagen zijn geregistreerd bij het Kwaliteits Register Tandartsen.


Algemene Voorwaarden en Klachtenregeling NSOI 
De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI), de Nederlandse Stichting voor Orale Implantologie (NSOI) en de commissie Post Academisch Onderwijs Implantologie (PAOI) hechten eraan tevreden cursisten te hebben en te houden. Daarom stellen zij het zeer op prijs als u uw ervaringen als cursist of congresganger met ons wilt delen. Voor meer informatie over onze algemene voorwaarden en onze klachtenregeling verwijzen wij graag naar onderstaande links:
• Algemene Voorwaarden NSOI
• Klachtenregeling NSOI

NSOI geregistreerd bij het CRKBO
Per juli 2015 is de NSOI wederom opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Door deze registratie blijven de congressen en de cursussen van de NSOI vrijgesteld van BTW. Deze registratie is geldig voor een periode van vier jaar.

Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd (postacademisch) beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Aangezien de meeste deelnemers aan onze cursussen en congressen niet BTW-plichtig zijn, voorkomen we hiermee een aanzienlijke verhoging van de tarieven.

De opname in het register vond plaats na een audit door de onafhankelijke organisatie CPION. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode's van NRTO en VOI. 
 

 

Postacademisch onderwijsPostacademisch onderwijsPostacademisch onderwijsPostacademisch onderwijsPostacademisch onderwijs

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels