Prof. dr. Dick Swaab op landelijke studiedag NVOI

Amsterdam, 30 maart 2012


Met de opmerking " jullie moeten wel flink uitschieten wil je in mijn vakgebied uitkomen" begon Prof. dr. Dick Swaab zijn voordacht.

Een uur lang kregen wij inzicht in de werking van ons brein. De vraag of wij, als we de vraag aan een patiënt stellen, bent u zwanger?, ons realiseren wat de invloed op het brein van de foetus is van pijnstillers die we voorschrijven.

Dick Swaab is vermaard om zijn onderzoeken waarbij hij het menselijk gedrag verklaart vanuit de werking van het brein. Swaabs werk heeft tot vele nieuwe inzichten geleid als het gaat om het ontstaan en behandeling van de ziekte van Alzheimer, obesitas, depressies en pedoseksualiteit. Swaab draagt zijn vaak controversiële bevindingen met overtuiging uit en schuwt hierbij het maatschappelijk debat niet. In de vorig jaar verschenen bestseller Wij zijn ons brein schrijft hij dat niet de mens het brein stuurt, maar het brein de mens, waarmee hij in vergaande mate het bestaan van een vrije wil ontkent.

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels