Uw mening telt...

Inez van de Poll, november 2009


Zoekend naar de openingswoorden van de column op de nieuwe website van de NVOI, keek ik over Amsterdam en aanschouwde een volledig georganiseerde chaos van mensen, architectuur, cultuur en couture. Ik keek naar mijn gezelschap op het terras en overdacht mijn als uiterst prettig ervaren werkdag. Ik voelde me helemaal in balans en gelukkig. Je hebt wel eens van die momenten zal ik maar zeggen. Jammer dat ze niet altijd op te roepen zijn als je meent dat je dergelijke momenten nodig hebt en vreemd genoeg juist aanwezig als je je bestaan toch al als erg aangenaam ervaart.

In de wiskunde, in de architectuur, maar ook bij gezichtsanalyses spreekt man wel van de 'gulden snede'. Dit is een mathematische benadering van de perfecte verhouding. Is dat niet iets dat wij ook vaak in ons vakgebied tegenkomen? Althans de wens tot het bereiken van het perfecte resultaat. Al de wetenschappelijke literatuur en de door mij als talloos ervaren producten, hebben maar één doel. Dat is het bereiken van het perfecte resultaat.

Zou er voor ieder complex probleem in ons vakgebied dan maar één 'perfecte' behandelwijze zijn? Lijkt me een aangenaam vooruitzicht. Echter zekerheid is een deugd van de jeugd en ik ervaar het als een enorme uitdaging om in mijn dagelijkse werkzaamheden en iedere dag weer te ervaren, dat er voor ieder probleem, hoe eenvoudig of complex ook, er verschillende benaderingwijzen zijn. Net zoals iedere Amsterdammer, die er anders uitziet en Amsterdam maakt tot een unieke stad.

Het vinden van aanknopingspunten en oplossingen gepresenteerd vanuit de evidence based tandheelkunde moet leiden tot een ieders invulling van zijn of haar 'gulden snede', de volmaakte balans tussen patiënt en behandelaar. Ieder op zijn eigen en unieke wijze.

Graag nodig ik u namens het bestuur van de NVOI uit, tot het leveren van een bijdrage aan onze nieuwe en wetenschappelijke column.
Wij hopen dat dit u een podium zal bieden om te lezen, te schrijven en te overwegen en een bijdrage zal leveren tot het bereiken van uw 'volmaakte balans'.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Inez van de Poll
bestuurslid NVOI / redacteur NVOI online

Uw mening telt...

 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels