Dr. R. Klijn

Nijmegen, 4 mei 2012


Op 4 mei promoveerde Reinoud Klijn aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Het proefschrift draagt de naam Bone augmentation for oral and maxillofacial applications.

In zijn promotieonderzoek evalueerde Reinoud Klein het gebruik van bottransplantaten en botvervangende materialen voor botaugmentatie, ofwel botvermeerdering bij kaak- en aangezichtschirurgie. 

Dit promotieonderzoek werd verricht op de afdeling tandheelkunde van het UMC St. Radboud te Nijmegen onder supervisie van Prof. dr. Gert Meijer, Prof. dr. John Jansen en Dr. ing. Jeroen van den Beucken.

Voor de hele samenvatting zie NVOI bulletin 2 juli 2012

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels