Einde experiment vrije tarieven mondzorg?

NMT Juli 2012


Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft de minister gevraagd het experiment vrije tarieven in de mondzorg zo snel mogelijk te beëindigen.

De NMT is zwaar teleurgesteld over dit besluit en zal de zorgvuldigheid van dit besluit door een rechter laten toetsen. Dit besluit kent alleen verliezers, ook alle positieve ontwikkelingen voor patiënten worden nu afgeremd.

De Tweede Kamer heeft een oordeel geveld op basis van de marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de eerste drie maanden van 2012. Een marktscan waarvan de NZa zelf heeft aangegeven dat: “een herhaalde meting met meer data over een langere periode nodig is om definitieve conclusies te trekken.”

Diverse andere onderzoeken laten juist zien dat er geen kostenstijging is voor de patiënt. Waarschuwingen van de minister dat nu stoppen onzorgvuldig zou zijn, zijn in de wind geslagen. Tandartsen die tijd, energie en geld gestoken hebben in dit experiment met vrije tarieven worden door deze politici in de kou gezet.

De NMT roept de minister op om de beëindiging van dit experiment zorgvuldig vorm te geven. Zorgvuldig zodat tandartsen een fatsoenlijke kans krijgen om naast de zorg voor hun patiënten de praktijkvoering aan te passen.

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels