Dr. Gerdien Telleman

Groningen 22 oktober 2012


Op 22 oktober 2012 verdedigde  Gerdien Telleman haar proefschrift getiteld “Short oral implants in the posterior region. The effect of platform-switching and a nanorough surface on peri-implant bone loss.”  aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het onderzoek is het resultaat van een samenwerking tussen de afdeling Kaakchirurgie & Bijzondere Tandheelkunde en het Centrum voor Tandheelkunde & Mondzorgkunde van het UMC Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van de heren promotoren prof. dr. G.M. Raghoebar, prof. dr. H.J.A. Meijer en prof. dr. A. Vissink.

In het proefschrift is te lezen dat toepassing van korte implantaten (lengte 5-9,5 mm) ter vervanging van verloren gegane kiezen een betrouwbare behandelmodaliteit is, maar dat er meer korte implantaten in de boven- dan in de onderkaak verloren gaan en meer bij rokers dan bij niet-rokers. Verder blijkt dat het overlevingspercentage van 5 tot 8,5 mm toeneemt als een functie van de lengte van het implantaat (van 93,1% tot 98,8%).

De oppervlakteruwheid en eventuele botaugmentatieprocedure blijken niet van invloed op het aantal verloren korte implantaten. Met als doel nog hogere succespercentages én minder marginaal botverlies rondom korte implantaten te realiseren is tevens het zogenaamde platform-switching concept (het plaatsen van een abutment met een kleinere diameter in verhouding tot de breedte van het implantaat) en een verruwd implantaatoppervlak op nanoniveau onderzocht.

Uit drie (gerandomiseerde) klinische studies (172 patiënten, 264 implantaten) blijkt er significant minder marginaal botverlies te zijn rond korte implantaten met een platform switch. Uit een histologische en histomorfometrische studie lijkt het nanoruwe oppervlak de peri-implantaire botgenezing te bevorderen, maar uit twee (gerandomiseerde) klinische studies (92 patiënten, 149 implantaten) blijkt dit klinische vooralsnog niet relevant.

Dr. Gerdien Telleman

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels