NMT vindt Persbericht NZA over tarieven 2012 voorbarig

MO oktober 2012


Het jaar 2011 is de basis voor de mondzorgprestaties en -tarieven in 2013. Dit bevestigt de NZa in een persbericht, terwijl dit nog niet definitief is vastgesteld. De NMT vindt het dan ook onbegrijpelijk en voorbarig dat de NZa met een dergelijk persbericht naar buiten komt.

Door tijdsdruk zegt de NZa niet alle verworvenheden uit de 2012-lijst mee te kunnen nemen. Het blijft daarom bij indexatie van de 2011-tarieven en enkele innovaties uit 2012. Het voorstel is nog niet definitief, de Raad van Bestuur van de NZa neemt eind oktober een definitief besluit over de tarieven en prestaties 2013, waarbij het advies van het overleg op 10 oktober wordt meegewogen.

Max-max

De tarieven 2013 worden max-max tarieven. Tandartsen, orthodontisten, mondhygiƫnisten en tandprothetici kunnen op basis van afspraken/contracten met verzekeraars 10% extra vergoeding op het maximumtarief ontvangen. De NMT is geen voorstander van het invoeren van een max-max tarief per 1 januari omdat hierover nog veel onduidelijk is. Zo zijn de criteria nog niet omschreven en hoe moet worden omgegaan met niet verzekerde zorg.

Korting orthodontisten

De tweede korting op orthodontie van 16% gaat ook door. In 2011 werden orthodontisten al met 16% gekort. De NMT zet zich in om de tariefstructuur voor orthodontisten van 2012 te handhaven en bestrijdt het korten van de tarieven.


 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels