Ophef over aanpassing van art. 13 Zvw

NMT 26 februari 2013


In brede kring is ophef ontstaan over de voorgestelde aanpassing van art. 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit artikel regelt dat zorgverzekeraars verplicht zijn een bepaalde vergoeding te geven aan verzekerden die naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaan.

De minister van VWS wil nu de verplichting voor zorgverzekeraars schrappen om een bepaald percentage te vergoeden als een verzekerde naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Als het voorstel doorgaat, kunnen zorgverzekeraars ervoor kiezen die zorg niet te vergoeden.

Een aantal zaken is belangrijk om in het oog te houden:

Het gaat alleen om de Basisverzekering.

Hoewel er een Kamermeerderheid is, is het maar de vraag of het zoals nu wordt voorgesteld doorgaat. Belangrijke stakeholders hebben grote bezwaren tegen de voorgestelde wijziging. Dit geldt onder andere voor de patiƫntenorganisaties, de koepels van zorgaanbieders maar ook de zorgverzekeraars.

Het stuit ook op praktische en uitvoeringsproblemen;. Mocht dit doorgaan dan moeten zorgverzekeraars voordat hun polis op de mat valt (dit is uiterlijk 15 november) voldoende zorgaanbieders hebben gecontracteerd en voor de verzekerde moet duidelijk zien wie dat zijn. Dat houdt in dat men nu al bezig zou moeten zijn met contractering voor 2014.

Ook als de wetswijziging doorgaat, moeten zorgverzekeraars voor de basisverzekering aan hun zorgplicht voldoen, en daarvoor voldoende contracten gesloten hebben.


Bron: NMT, afdeling Belangenbehartiging, Onderzoek, Verenigingszaken

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels