Dr. Wim Slot

Groningen, 22 april 2013


Een optimaal behandelconcept ten behoeve van patienten met klachten van stabiliteit en retentie van de bovenprothese of bij patiënten die problemen ervaren ten gevolge van de gehemelte plaat van de prothese en die derhalve behandeld gaan worden met een overkappingsprothese op implantaten is in de wetenschappelijke  literatuur nog niet beschreven. We weten niet hoeveel en waar de implantaten in de tandeloze bovenkaak geplaatst dienen te worden en hoe de overkappingsprothese vervaardigd dient te worden om de bovengenoemde klachten op te lossen.

Het primaire doel van het promotieonderzoek was te onderzoeken of een overkappingsprothese op 4 implantaten net zo goed functioneert als een overkappingsprothese op 6 implantaten. Uitkomst parameters waren de overleving van de implantaten,  de overleving van de overkappingsprothese, de plaque-index, de conditie van de peri-implantaire mucosa, de pocketdiepte ter plaatse van de implantaten, de veranderingen in de peri-implantaire bothoogte en de tevredenheid van de patiënten.

De conclusie van het onderzoek na een evaluatie periode van 1 jaar luidt, dat bij de behandeling van patiënten met problemen betreffende gebrek aan retentie en stabiliteit van de prothese in de bovenkaak of van patiënten die problemen ervaren ten gevolge van de gehemelte plaat van de prothese eerst moet worden beoordeeld of de plaatsing van implantaten in het voorste gedeelte van de bovenkaak mogelijk is. Dit zorgt voor een kortere behandelduur en minder nabezwaren in vergelijking met het plaatsen van implantaten in de zijdelingse delen van de bovenkaak, wanneer deze wordt voorafgegaan door een operatieve vergroting van het botvolume.

Voorts geniet plaatsing van vier implantaten, waarop een staaf-suprastructuur wordt vervaardigd, de voorkeur boven het plaatsen van zes implantaten vanuit een perspectief van nabezwaren, prothetische procedure en kosteneffectiviteit.

Dr. Wim SlotDr. Wim Slot

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels