Vragen over brieven aan imlantologen door TRIP

NVOI-NMT 11 april 2013


Inventarisatie toepassing menselijk lichaamsmateriaal

Diverse implantologen hebben van Stichting TRIP een oproep ontvangen om toepassingen in hun praktijk van lichaamsmateriaal te melden. De oproep zorgt voor onduidelijkheid bij veel lezers. Navraag leert dat TRIP jaarlijks de inventarisatie van bewerkte, gedistribueerde en toegepaste weefsel en cellen voor het ministerie van VWS verzorgt. Ook beheren ze het meldsysteem voor ernstige voorvallen en bijwerkingen die betrekking hebben op menselijke weefsels en cellen.

Op verzoek van de Europese Commissie aan het ministerie van VWS wordt nu een volledige inventarisatie uitgevoerd ook onder alle ZBC’s en de implantologen die menselijk lichaamsmateriaal toepassen. Het melden van ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen met lichaamsmateriaal is geregeld in artikel 8.1 van het Eisenbesluit Lichaamsmateriaal 2006.

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels