Consilium Implantologicum


Het Consilium Implantologicum is een bijzondere commissie van de vereniging belast met het toetsen van leden van de vereniging die in aanmerking willen komen voor registratie of herregistratie als Implantoloog, erkend door de NVOI.

Het consilium bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen, allen lid van de vereniging. Voorzitter en leden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Op dit moment kent het consilium de volgende samenstelling:
Dr. Th.J.M. Hoppenreijs  voorzitter
Dr. W. Fennis  secretaris
F.S. Andriessen  lid
Dr. E. Baas  lid
Dr. D.A.W. Oortgiesen  lid
H.R. Hoogeveen  lid
 

Dr. Th.J.M. Hoppenreijs
kaakchirurg, Arnhem

huidige functie
voorzitter

benoemd als lid van het consilium
3 juni 2014

statutair herkiesbaar per
juni 2020
 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels