Avenhorn, 9 juli 2013

Belangrijke oproep van het NMT

Geachte ontvangers,


Ruim 950 praktijken hebben een aangetekende brief ontvangen met de mededeling dat zij geselecteerd zijn voor het NZa-kostenonderzoek. Tot 20 augustus kan men de vragenlijst insturen. De NMT wil hen daarbij ondersteunen. Daarom organiseren wij informatiebijeenkomsten, kan men terecht bij onze telefonische helpdesk, de website en een besloten groep op Linkedin. 

Inmiddels hebben 700 tandartsen, orthodontisten, mondhygienisten en tandtechnici zich bij de NMT gemeld. Dat moeten er 950 worden! Omdat wij iedereen willen ondersteunen, maar ook omdat we een goede schaduwanalyse van het onderzoek willen maken.

Graag zou ik uw hulp hierbij vragen. Uw gegevens heb ik gekregen van mijn collega Jeannette Smienk. Onze vraag aan u is eenvoudig. Zou u via uw eigen communicatieplatformen deze oproep om te melden wanneer men benaderd is door de NZa willen verspreiden? In de bijlage vindt u een kort A4-tje met meer achtergrondinformatie van het kostenonderzoek.

Met vriendelijke groeten,

Marianne Kruit-Smink
Communicatieadviseur

Afdeling Kennis, Communicatie, Kwaliteit
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)
Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein
T   030 60 76 227
M  06 41328261
E   m.kruit@nmt.nl
I    www.nmt.nl


Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels