Raad van Advies (RvA)


De Raad van Advies (RvA) adviseert op verzoek dan wel ongevraagd het bestuur. De Raad van Advies bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf personen.

De leden van de Raad van Advies worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 2 jaar.

Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit de volgende leden:
Prof. dr. C.M. ten Bruggenkate
Prof. dr. M.S. Cune

Prof. dr. G.M. Raghoebar
L.C. Snel
R.J. Goené

 

Prof. dr. M.S. Cune
tandarts Houten, UMC Utrecht en CBT Nieuwegein

huidige functie
lid

benoemd als lid van de RvA
10 juni 2008

statutair herkiesbaar per
juni 2020

 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels