Uitstel NZa: geen aanpassing tarieven op 1 januari 2014

NMT, 11 oktober 2013


De NZa kondigt vandaag aan meer tijd nodig te hebben voor de implementatie van de uitkomsten van het kostenonderzoek en de discussie over de herijking van het norminkomen. De tarieven worden pas in de loop van 2014 herijkt. De mondzorg is een complexe sector met een enorme variatie tussen de verschillende praktijken. Dat er nu meer tijd genomen wordt voor het zorgvuldig afronden van het onderzoek en de discussie over de herijking van het norminkomen is een positief signaal voor alle professionals in de mondzorg.

Vandaag publiceerde de NZa ook het concept-rapport over de herijking van het norminkomen van KPMG (pdf). Zoals de NZa aangeeft zijn er diverse methodes en is het advies van KPMG één van de mogelijke methodes.

De NMT is op geen enkele wijze betrokken geweest bij dit KPMG-rapport. De NZa heeft aangegeven dat er nog geen enkel besluit is genomen en dat dit het startsein is voor de discussie met het veld. De NZa geeft ook zelf aan dat bijvoorbeeld met ‘ondernemerschap’ in het KPMG-rapport nog geen rekening is gehouden. Deze en andere ontbrekende inzichten dienen nog verwerkt te worden in het traject ‘herijking norminkomen’. De NMT laat zich in de komende discussies bijstaan door externe deskundigen op dit terrein en zal een eigen rapport laten opstellen.

Bron: NMT

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels