Dr. Eric Santing

Groningen, 11 december 2013


Het bestuur van de NVOI feliciteert haar penningmeester Eric Santing met zijn promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De titel van zijn proefschrift is " Provisional Implant-Supported Restaurations in the Aesthetic Zone".
Het succes van een implantaatgedragen kroon wordt, dankzij de hoge gerapporteerde overleving, tegenwoordig vooral bepaald door de esthetische uitkomst. Het gebruik van tijdelijke implantaatgedragen kronen kan een belangrijke rol spelen in het verkrijgen van een optimaal esthetisch resultaat. Tijdelijke implantaatgedragen kronen dienen bestand te zijn tegen de functionele krachten die inspelen op de restauratie gedurende functie (hoge breuksterkte, lage slijtage) en dienen niet schadelijk zijn voor de omliggende weefsels.  In de literatuur is weinig informatie beschikbaar over de hierboven genoemde onderwerpen. Het doel van dit promotieonderzoek was het bepalen van een aantal  materiaaleigenschappen van tijdelijke implantaatgedragen kronen in de esthetische zone van de mond. Daarnaast werd het klinisch functioneren van het Straumann Bone Level implantaatsysteem onderzocht.

Uit de in vitro onderzoeken kwam naar voren dat tijdelijke implantaatgedragen kronen geveneerd met indirect composiet voldoende bestand zijn tegen slijtage en voldoende weerstand tegen breken hebben om voor langere tijd in functie te kunnen zijn. Voor wat betreft biofilm  werd geconcludeerd dat er significant meer bacteriĆ«n op PEEK/composiet leven dan op zirkonium/porselein. Het is echter niet bekend wat de klinische  implicaties van deze bevinding zijn. Additionele klinische studies zijn nodig om te kunnen verzekeren dat tijdelijke implantaatgedragen kronen geschikt zijn om voor langere tijd in de mond te functioneren.

Uit de prospectieve klinische studie werd geconcludeerd dat het Straumann Bone Level implantaatsysteem een uitstekende overleving, minimaal botverlies en goede klinische en esthetische resultaten biedt.

Dr. Eric Santing

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels