NVOI Publicatieprijscommissie


De NVOI Publicatieprijscommissie beoordeelt jaarlijks wetenschappelijke artikelen vanuit een Nederlands instituut, gepubliceerd in een gerefereerd tijdschrift, met als onderwerp de tandheelkundige implantologie. Aan de naar het oordeel van de commissie beste publicatie is een oorkonde en een geldbedrag verbonden van € 1.200,00.

De leden van de commissie worden benoemd door en brengen verslag uit aan het bestuur. De NVOI Publicatieprijscommissie bestaat momenteel uit de volgende leden:
 
Dr. K. Heijdenrijk  voorzitter
H. Ghaeminia  lid
D.Y. Kruger  lid
E.G. Zuiderveld  lid

Dr. K. Heijdenrijk
kaakchirurg Medisch Centrum, Leeuwarden

huidige functie
voorzitter

benoemd als voorzitter van de
NVOI publicatieprijscommissie
juni 2016

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels