NVOI Stipendum

Inschrijving voor 2017 geopend!


De NVOI is een wetenschappelijke vereniging en het stimuleren van onderzoek is één van haar kernactiviteiten. Graag maken wij u attent op het NVOI Stipendium. Dit is een beurs die jaarlijks ter beschikking wordt gesteld voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de orale implantologie. De beurs kan worden toegekend aan een persoon of instelling en bedraagt maximaal € 15.000,- per jaar. Het eerste NVOI Stipendium werd in 2013 uitgereikt tijdens het lustrumcongres in Cascais. 

Om in aanmerking te komen voor het NVOI Stipendium, kunt u een onderzoek aanvraag indienen via het Aanvraagformulier NVOI Stipendium. Dit formulier kunt u hier downloaden. Voor de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen verwijzen wij naar het Reglement NVOI Stipendium.

Aanvragen worden onder meer beoordeeld op relevantie, uitvoerbaarheid, originaliteit en duidelijkheid.

Een aanvraag voor het NVOI Stipendium 2017 dient vóór 1 juli 2017 op het secretariaat van de NVOI aanwezig te zijn.

NVOI Stipendum

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels