NVOI Stipendum

 
De NVOI is een wetenschappelijke vereniging en het stimuleren van onderzoek is één van haar kernactiviteiten. Graag maken wij u attent op het NVOI Stipendium. Dit is een beurs die jaarlijks ter beschikking wordt gesteld voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de orale implantologie. De beurs kan worden toegekend aan een persoon of instelling en bedraagt maximaal € 15.000,- per jaar. Het eerste NVOI Stipendium werd in 2013 uitgereikt tijdens het lustrumcongres in Cascais. 

Om in aanmerking te komen voor het NVOI Stipendium, kunt u een onderzoek aanvraag indienen via het Aanvraagformulier NVOI Stipendium. Dit formulier kunt u hier downloaden. Voor de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen verwijzen wij naar het Reglement NVOI Stipendium.

Aanvragen worden onder meer beoordeeld op relevantie, uitvoerbaarheid, originaliteit en duidelijkheid.

Een aanvraag voor het NVOI Stipendium 2018 dient vóór 1 juli 2018 op het secretariaat van de NVOI aanwezig te zijn.

Winnaars van het NVOI Stipendium tot nu zijn geweest:
 

2017
 
Mieke Bakker, Anita Visser, Arie Hoeksema en Arjan Vissink
voor het onderzoek
Verschilt de algemene gezondheid, kwaliteit van leven
en dagelijks functioneren tussen edentate ouderen (75+)
met en zonder een implantaatgedragen overkappingsprothese?

 
2016

 
Ronnie Goené
voor het onderzoek
Buccale contour van de processus alveolaris bij
implantaat gedragen kronen in de zijdelingse delen;
een analyse van de 3-dimensionale contour
en gezondheid van peri-implantaire weefsels
 
2014 
Christiaan Pol
voor het onderzoek
Simulatie van functionele belasting
van implantaatgedragen brugconstructies

 
2013 
Peter Gooris
voor het onderzoek
(Pilot ) study of the DNA profile of microbiota
associated with peri-implantitis

 
   

 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels