Promotie Dr. A. Visser

Groningen, 24 juni 2009


Titel Care and aftercare related to implant-retained protheses.
Er zijn veel studies die rapporteren over implantaatoverleving. Slechts weinig studies rapporteren over de benodigde implantologische nazorg. Bovendien is in deze weinige studies vooral de nazorg die vaste brugconstructies nodig hebben in kaart gebracht, en veelal slechts in algemene termen. Gezien de beperkte in de literatuur aanwezige kennis met betrekking tot de benodigde zorg en nazorg van implantaat-gedragen prothetische voorzieningen werd in het kader van dit promotieonderzoek gedetailleerd onderzoek gedaan naar de aard en de omvang van deze zorg en nazorg die nodig was voor een viertal veelvuldig toegepaste implantologische behandelmodaliteiten.  
proefschrift ISBN: 978-90-367-3828-6

 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels