Dr. Geert Stoker

Amsterdam, 23 mei 2014


Het bestuur van de NVOI feliciteert Geert Stoker met zijn promotie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De titel van zijn proefschrift luidt: BIOS to 'Active in one-day'.

De uitkomsten van de lange termijn evaluatie van de BIOS studie onderschrijven de McGill en York Consensu Statements die stellen dat de overkappingsprothese op twee implantaten in de onderkaak mag worden beschouwd als de "Standard of Care" voor de edentate patiënt. Aanvullende mag nu op grond van dit proefschrift worden geconcludeerd dat het onderling verbinden van de twee implantaten middels een steg dan de eerste keuze van behandeling is.

Het "Active in One Day' concept is gebleken zeer succesvol te zijn als protocol voor het direct belasten van implantaten. Het vereist geen extra vaardigheden of training van de implantoloog, de prothetist en de tandtechnicus, en zou een volgende stap kunnen worden in de evolutie van de implantaat-behandeling van edentate patiënten met retentie problemen van hun onderprothese. CAD/CAM technieken waarbij de implantaten rechtstreeks in de mond van de patiënt worden gescand en het toepassen van gefreesde steggen kunnen een volgende stap zijn in de verdere ontwikkeling van het 'Active in One Day' concept. 


Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels