Na de operatie


Afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep moet u rekening houden met enige zwelling en/of verkleuring van de slijmvliezen, wang en lippen. Deze zijn echter veelal van voorbijgaande aard. Tegen de napijn krijgt u meestal medicijnen voorgeschreven van uw behandelaar.

Als er een overmatige bloeding, pijn, huiduitslag of een andere reden tot ongerustheid optreedt, neemt u dan contact op met uw behandelaar.

Indien er een pleister over de kin is aangebracht (na herstel van de kaakwal met behulp van kinbot), dan is het noodzakelijk dat u deze enkele dagen laat zitten.

Zwelling
Zwelling van de wang kunt u enigszins voorkomen door direct bij thuiskomst ijsklontjes, in een plastic zak met een washandje eromheen, tegen uw gezicht te houden. Dit mag gedurende maximaal een half uur per uur.

Bovendien vermindert de kans op zwelling wanneer u de eerste twee nachten na de operatie een extra kussen onder uw hoofd legt.

Prikkelend of verdoofd gevoel
Een prikkelend en/of verdoofd gevoel in de lip of wang komt een enkele keer voor, met name wanneer implantaten in de onderkaak zijn geplaatst. Dit is meestal na korte tijd verdwenen.

Nabloedingen
Een lichte nabloeding kan gewoonlijk tot staan gebracht worden door gedurende minimaal 30 minuten stevig dicht te bijten op een twee maal dubbelgevouwen verbandgaasje.

Pijnstillers
Eventuele napijn kunt u het beste bestrijden met Paracetamol 500 mg tabletten. Gebruik echter géén Ibuprofen of verwante pijnstillers vanwege het mogelijk verhoogd risico op nabloedingen!

Desinfecterend middel
Na de ingreep is tandenpoetsen op de plaats rondom het implantaat niet mogelijk. U dient daarom uw mond na de operatie twee weken lang, drie maal daags te spoelen met een desinfecterend middel zoals bijvoorbeeld cloorhexidine of Corsodyl.


Lees bij het innemen van medicijnen altijd vooraf vooraf eventuele bijsluiter(-s) en volg de instructies voor het innemen altijd nauwkeurig op.