2014 - 3

 
In het dubbeldikke Bulletin #3 uitgebreid verslag van de 9e Landelijke Studiedag Implantologie, een uitgebreide toelichting door Felix Guljé en Theo Hoppebrijs op de aanscherping van de erkenning implanoloog NVOI, aandacht voor het komende NVOI najaarscongres 2014 'Implantologie 2.0' en de pre-conference night door iDent35, kort nieuws vanuit de branche, de NVOI cursusagenda en interessante abstracts. Het volgende nummer verschijnt in december 2014.

De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie geeft viermaal per jaar en uitsluitend voor haar leden, een full-color NVOI bulletin uit waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van NVOI cursus- en congresactiviteiten, onderzoeksresultaten en abstracts. Tevens biedt het bulletin een podium voor haar industriële partners om wetenschappelijke en productgebonden informatie te verstrekken. Het Bulletin wordt naar alle leden verzonden.

De NVOI bulletins uit het archief kunt u door middel van een simpele klik op de uitgave van uw keuze worden gedownload als pdf.

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels