Dr. Felix Guljé

Groningen, 17 december 2014


Op 17 december promoveerde F.L. Guljé aan de Rijks Universiteit Groningen.

De promotoren waren prof. dr. H.J.A. (Henny) Meijer, prof. dr. G.M. (Gerry) Raghoebar en prof. dr. A. (Arjan) Vissink

Short dental implants
Korter tandheelkundig implantaat net zo goed als gebruikelijke variant

Een kort tandheelkundig implantaat van 6 millimeter functioneert net zo goed als de gebruikelijke variant van 11 millimeter. Een voordeel van de kortere versie is dat deze ook kan worden toegepast wanneer er niet veel botvolume aanwezig is om het implantaat in te plaatsen. Dat zijn twee uitkomsten van het promotieonderzoek van Felix Guljé. Als deze positieve bevindingen worden bevestigd door langetermijnresultaten, dan is in veel gevallen botopbouw overbodig.

Wanneer mensen, bijvoorbeeld door een ongeluk, één of meerdere tanden verliezen, plaatst de tandarts een implantaat waarop een kroon, brug of kunstgebit kan worden bevestigd. Een voorwaarde voor het plaatsen van zo’n implantaat is dat er genoeg botvolume aanwezig moet zijn om het implantaat te plaatsen. Als dat niet zo is, moet er bot getransplanteerd worden of kunstbot worden toegevoegd, wat de behandeling zwaarder en kostbaarder maakt. Guljé onderzocht daarom of er een korter implantaat gebruikt kan worden als er weinig botvolume is.

Hij onderzocht eerst of een korter implantaat net zo goed functioneert als een langere variant. Dat bleek het geval. Vervolgens ging de promovendus in een drietal onderzoeken na of de kortere implantaten inderdaad gebruikt kunnen worden in regio’s met een beperkt botvolume. Uit alle onderzoeken kwam tijdens de 1-jaars evaluatie naar voren dat de 6mm-implantaten uitstekend functioneren als steun voor een kroon of kunstgebit. Als de langetermijnresultaten ook zo positief zijn, dan kunnen de kortere implantaten een goed en goedkoper alternatief vormen voor de gebruikelijke, langere implantaten.

Felix Guljé (1958) studeerde Tandheelkunde aan de Universiteit van Utrecht. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij het W.J. Kolff Instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen, binnen het onderzoeksprogramma Maintaining Oral Health and Oral Function. Guljé is mede-eigenaar van en tandarts in de algemeen tandheelkundige praktijk De Mondhoek in Apeldoorn.

 

Dr. Felix Guljé

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels