Dr. Bart van Oirschot

Nijmegen 10 april 2015

Het bestuur van de NVOI feliciteert het bestuurslid Dr. Bart van Oirschot met zijn promotie.

Hij verdedigde op 10 april met succes zijn proefschrift met de titel:

‘Surface modifications for endosseous implant materials: in vivo evaluation of the osteophilic properties of titanium bone implants’
aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. De afgelopen jaren heeft hij intensief en met veel plezier aan het proefschrift gewerkt op de afdeling Biomaterialen aan de Radboud Universiteit Nijmegen onder begeleiding van zijn promotores, Prof. dr. G.J. Meijer en Prof. dr. J.A. Jansen.
 
Het proefschrift beschrijft de ontwikkeling en toepassing van oppervlaktemodificaties voor titanium botimplantaten. Botimplantaten worden succesvol toegepast binnen de orthopedie en tandheelkundige implantologie. Echter in klinisch complexe situaties blijft het plaatsen van botimplantaten een uitdaging. Ons onderzoek toont aan dat de toevoeging van een coating op basis van bioactieve componenten de peri-implantaire botvorming kan verhogen in vergelijking met niet-gecoate implantaat oppervlakken, vooral in een uitdagende botomgeving met beperkte botkwantiteit of botkwaliteit. De resultaten van de in het manuscript beschreven studies zijn veelbelovend en nodigen uit tot vervolgonderzoek

Dr. Bart van Oirschot

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels