Nieuwe versie Excel verzamelstaat beschikbaar

Consilium Implantologicum, 10 augustus 2015


Er is een nieuwe versie van de ‘Excel verzamelstaat implantologische verrichtingen’. Deze kunt u vinden op de site http://implantoloognvoi.nl  

Het nieuwe bestand is minder gevoelig voor ‘oneigenlijk’ gebruik: bij verkeerde invoer wordt een foutmelding gegeven waardoor de telfuncties intact blijven. Het is bijvoorbeeld niet meer mogelijk meer dan vijf jaar in één bestand te importeren. Voor gebruik over een tijdsbestek van meer dan vijf jaar dient een tweede bestand gedownload te worden.

Daarnaast is er de mogelijkheid vijf extra kolommen te activeren voor verwerking van extra gegevens en kan het bestand voortaan geanonimiseerd worden zodat het veilig gemaild kan worden naar het secretariaat van het Consilium.

Met de knop ‘import’ kunt u eenvoudig de gegevens uit het bestand dat u nu gebruikt, importeren in de nieuwe versie. 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels