Kennisinstituut Mondzorg (KiMo)

Avenhorn, 11 november 2015

 
Het zal u niet zijn ontgaan dat er de laatste tijd veel is te doen over de oprichting van een richtlijneninstituut. Momenteel lijkt er zelfs sprake te zijn van plannen voor de oprichting van twee instituten. Door de Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (waaronder de NVOI) en het Zorginstituut Nederland wordt dit als een ongewenste situatie gezien. Om u te informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot deze kwestie is een informatiedocument opgesteld waarin een kort overzicht wordt geschetst van wat vooraf ging en waarin een aantal actuele vragen worden beantwoord. Het bestuur van de NVOI zou u willen oproepen om massaal de afdelingsvergaderingen van de KNMT te bezoeken om het voorstel voor oprichting van een tweede richtlijneninstituut te verwerpen.

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels