Tariefbeschikking 2016

Een update vanuit de NVOI Implantologie Overleg Commissie

 
Namens de NVOI heeft de Implantologie Overleg Commissie (IOC) een maandenlang intensief overleg gevoerd met betrokken partijen (NZa, KNMT, ANT, ZN) en werd overeenstemming bereikt over een herschikking van het hoofdstuk implantologie per 1 januari 2016 waarbij een onderscheid zal worden gemaakt tussen de relatief eenvoudige implantologie in de edentate onderkaak en de overige, meer complexe, implantologische verrichtingen.

Voor een uitgebreide update, met achtergronden, kunt u dit verslag downloaden.  
 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels