Bestuur


Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie vertegenwoordigt de vereniging en bestaat uit tenminste vier personen, die worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV). 
 
De voorzitter wordt in zijn functie benoemd, de andere leden van het bestuur verdelen de taken onderling en kiezen uit hun midden een vice-voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Op dit moment kent het bestuur de volgende samenstelling:
 
B.J. Polder  voorzitter
P.M.A.W. Ruijpers  vice-voorzitter
D.R. Rijkens  secretaris
Dr. A. Booij  penningmeester
Mw. S.C.C. Kuijpers  lid
L.B. van Groningen  lid
W.W.I. Kalk  lid 
 

Mw. S.C.C. Kuijpers
MKA chirurg, Arnhem

huidige functie
lid

benoemd als lid van het bestuur
8 december 2015

statutair herkiesbaar per
december 2019

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels