Richtlijnen

Houten, 8 december 2015


Op de algemene ledenvergadering van 8 december j.l. zijn de richtlijnen Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Peri-implantaire Infecties, Overkappingsprothese op Implantaten in de Edentate Onderkaak en Overkappingsprothese op Implantaten in de Edentate Bovenkaak met een ruime meerderheid van stemmen geaccordeerd door de leden van de NVOI.
 
Het bestuur van de NVOI wil de opstellers van de richtlijnen vanuit de NVvP, NVMKA en NVOI graag heel hartelijk danken voor de goede samenwerking en hun grote belangeloze inzet om deze belangrijke richtlijnen in een relatief korte termijn op te stellen.

De geaccordeerde richtlijnen zijn, na inloggen, terug te vinden en te downloaden in het overzicht van NVOI Richtlijnen.

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels