Raad van Advies (RvA)


De Raad van Advies (RvA) adviseert op verzoek dan wel ongevraagd het bestuur. De Raad van Advies bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf personen.

De leden van de Raad van Advies worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 2 jaar.

Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit de volgende leden:
Prof. dr. C.M. ten Bruggenkate
Prof. dr. M.S. Cune

Prof. dr. G.M. Raghoebar
L.C. Snel
R.J. Goené

 

R.J. Goené
tandarts-implantoloog, Amsterdam UMC


huidige functie
lid

benoemd als lid van de RvA
8 december 2015

statutair herkiesbaar per
december 2017

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels