ZIN

Avenhorn, 9 mei 2016

 
Het ZIN (Zorginstituut Nederland) heeft op 1 maart 2016 een brief naar minister Schippers gestuurd betreffende de aanspraak implantaat gedragen prothesen naar aanleiding van de richtlijnen overkappingsprothese op implantaten in de edentate onder- en bovenkaak die in december 2015 op de algemene ledenvergadering zijn aangenomen.

Naar de mening van het bestuur van de NVOI heeft het ZIN hierbij te weinig oog gehad voor de inhoud van de, mede op hun verzoek, opgestelde zorginhoudelijke richtlijnen. Het lijkt erop dat ze slechts gekeken hebben naar de reeds bestaande wettelijke aanspraak op implantaatbehandeling in het Besluit zorgverzekering waarbij ze volledig voorbijgaan aan andere redenen voor een aanvraag implantologie dan alleen de kaakhoogte. Het bestuur van de NVOI kan zich dan ook niet vinden in de vertaling die het ZIN heeft gemaakt van de richtlijnen van de beroepsgroep naar een verzekeringstechnische indicatie. Bovendien is de ingangsdatum (1 maart 2016) ook erg snel gebleken waardoor het veld zich mogelijk onvoldoende heeft kunnen voorbereiden op dergelijke besluitvorming.

Graag wil het bestuur daarom inventariseren of er door dit standpunt van het ZIN problemen in het veld zijn ontstaan met betrekking tot de zorg voor patiënten met een indicatie voor een implantaatgedragen overkappingsprothese. Wij vragen u een korte enquête van 5 vragen in te vullen die u via deze link (*) kunt bereiken.

Ook zou het bestuur graag van u vernemen indien u andere problemen dan geschetst in de korte enquête bent tegen gekomen. In dat geval verzoeken wij u een mail betreffende de problematiek te sturen naar secretariaat@nvoi.nl. U kunt daarbij aangeven of u het op prijs stelt dat we contact met u opnemen.

(*) Tot onze spijt is gebleken dat sommige gebruikers van de Safari webbrowser problemen ondervinden om deze NVOI enquête in te vullen. Met name op iphones en ipads geeft de browser na dit intro scherm - ten onrechte - aan dat de enquête niet meer beschikbaar zou zijn. In dat geval adviseren wij u gebruik te maken van een alternatieve browser zoals Chrome of Firefox. Kopieer daartoe de onderstaande link en plak deze in de browserbalk van Chrome of Firefox om de enquête opnieuw op te starten. Onze excuses voor dit ongemak. 

http://nvoi.nl/enquete/kimo-zin

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels