Reactie NVOI inzake beleid VGZ

Avenhorn, 22 september 2016

 
Op 25 augustus is door VGZ een brief verstuurd aan alle zorgaanbieders in de implantologie. Hierin geeft VGZ te kennen dat vanaf 15 september 2016 het restitutietarief (80% vergoeding) voor implantologie behandelingen bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder zal worden gehanteerd. VGZ heeft tevens laten weten dat alleen NVOI-erkende tandarts-implantologen in aanmerking komen voor het afsluiten van een contract met VGZ.

Het bestuur van de NVOI is van mening dat NVOI-erkenning als implantoloog geen voorwaarde zou moeten zijn om in aanmerking te kunnen komen voor het afsluiten van een dergelijk contract. Wij zijn dan ook van mening dat VGZ oneigenlijk gebruik maakt van het NVOI-implantologen register. Download hier de brief zoals deze op 22 september jl. door het bestuur van de NVOI aan de directeur zorginkoop van VGZ is verzonden.

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels