Consilium Implantologicum


Het Consilium Implantologicum is een bijzondere commissie van de vereniging belast met het toetsen van leden van de vereniging die in aanmerking willen komen voor registratie of herregistratie als Implantoloog, erkend door de NVOI.

Het consilium bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen, allen lid van de vereniging. Voorzitter en leden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Op dit moment kent het consilium de volgende samenstelling:
Dr. Th.J.M. Hoppenreijs  voorzitter
Dr. W. Fennis  secretaris
F.S. Andriessen  lid
Dr. E. Baas  lid
Dr. D.A.W. Oortgiesen  lid
H.R. Hoogeveen  lid
 

Dr. W. Fennis
tandarts, UMC Utrecht

huidige functie
secretaris

benoemd als lid van het consilium
13 december 2016

statutair herkiesbaar per
december 2020

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels