Implantologie bij jongeren tot 23 jaar

Avenhorn, 5 september 2017


Naar aanleiding van vragen over de duiding van artikel 2.7 lid 6 Besluit zorgverzekering heeft een gesprek plaats gevonden tussen de NVOI, de adviserend tandarts van Zilveren Kruis Achmea en het Zorginstituut Nederland.
Hierbij is naar voren gekomen dat wanneer is vastgesteld en vastgelegd dat een trauma voor het achttiende jaar heeft plaats gevonden en de verwijdering voor het drieëntwintigste jaar er sprake is van verlies van een geheel gebitselement in de zin van artikel 2.7 lid 6 van het Besluit zorgverzekering.
Ook na een trauma waarbij een deel van de radix bewust in situ wordt gelaten om de kaakgroei niet te verstoren waarbij is vastgesteld en vastgelegd dat het trauma voor het achttiende jaar heeft plaats gevonden en de verwijdering voor het drieëntwintigste jaar er sprake is van verlies van een geheel gebitselement in de zin van artikel 2.7 lid 6 van het Besluit zorgverzekering.
Dit betekent dat een element of wortelrest dus niet voor het achttiende jaar verwijderd hoeft te zijn om toch in aanmerking te komen voor vergoeding van een implantaat behandeling voor het drieëntwintigste jaar.

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels