Aanvraagtermijn NVOI Stipendium 2018 verlengd

Avenhorn, 23 mei 2018


In tegenstelling tot eerdere berichtgeving op de website heeft het bestuur besloten de termijn van de aanvraagprocedure voor het NVOI Stipendium 2018 alsnog te verlengen en de oorspronkelijke sluitingsdatum van 1 juli 2018 te handhaven. Dit op verzoek van enkele collegae onderzoekers.

Deze jaarlijks toe te kennen beurs wordt ter beschikking gesteld voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de orale implantologie. De beurs kan worden toegekend aan een persoon of instelling en bedraagt maximaal € 15.000,- p/jaar. 

Om in aanmerking te komen voor het NVOI Stipendium 2018 kunt u een onderzoeksaanvraag indienen via het  Aanvraagformulier NVOI Stipendium. Dit formulier is te downloaden via de NVOI website. Hier vindt u tevens het Reglement NVOI Stipendium met de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen. Aanvragen worden onder meer beoordeeld op relevantie, uitvoerbaarheid, originaliteit en duidelijkheid.

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels