Bestuur


Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie vertegenwoordigt de vereniging en bestaat uit tenminste vier personen, die worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV). 
 
De voorzitter wordt in zijn functie benoemd, de andere leden van het bestuur verdelen de taken onderling en kiezen uit hun midden een vice-voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Op dit moment kent het bestuur de volgende samenstelling:
 
B.J. Polder  voorzitter
P.M.A.W. Ruijpers  vice-voorzitter
D.R. Rijkens  secretaris
Dr. A. Booij  penningmeester
Mw. S.C.C. Kuijpers  lid
L.B. van Groningen  lid
W.W.I. Kalk  lid 
 

W.W.I. Kalk

 
huidige functie
lid

benoemd als lid van het bestuur
11 juni 2019

statutair herkiesbaar per
juni 2021

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels